De Club

De club
Fotoclub Klik-Klak Zaventem werd opgericht in 1971. Sinds het begin volgt de club de technologische vooruitgang op de voet: van de analoge fotografie, via diamontages tot in het huidige digitale tijdperk. Er wordt nog steeds aandacht besteed aan de meest uiteenlopende aspecten van de fotografie; zowel de analoge als de digitale fotografie komen aan bod. Op dit ogenblik bestaat de club uit een 23-tal leden.

ACTIVITEITEN
Gezien de opmars van de digitale fotografie worden er regelmatig cursussen en workshops georganiseerd om de leden zoveel mogelijk praktische kennis mee te geven. Onze wekelijkse clubavond wordt elke dinsdag gehouden in onze lokalen in de kelderverdieping van het Gemeentehuis van Zaventem (Feldheimpark, Diegemstraat 37). Naast de cursussen en de workshops organiseren we tal van activiteiten rond fotografie. Zo bespreken we foto’s (al dan niet rond een vooraf bepaald thema), gaan we er samen op uit om te fotograferen, enz…

HISTORIEK
Enkele belangrijke data:
1974 – eerste fototentoonstelling
1976 – nieuwe lokalen in de Villa Feldheim (gemeentehuis)
1978 – aansluiting bij de Belgische Federatie van Fotokringen, nu Centrum voor Beeldexpressie
1989 – installatie van een klankkamer, geluidsstudio en doka
1990 – aankoop computer
2007 – aansluiting bij FIAP (Federation Internationale De L’art Photographique)
2011 – onthulling van het nieuw logo n.a.v. het 40-jarig bestaan van de club
2021- 50 jaar werd gevierd met ons eigen feestbier

EXPO
Onze jaarlijkse expo wordt, verspreid over 3 dagen, door een 1000-tal personen bezocht. Veel bezoekers nemen de tijd om even in onze cafetaria te gaan zitten. Bij een kop koffie met taart krijgt men de kans om met de leden van de club te praten over de tentoongestelde werken. Voor de liefhebbers worden er diverse biersoorten geserveerd. Tezelfdertijd kan men op een groot scherm genieten van een non-stop foto- en filmprojectie.

Het bestuur

Bestuursleden
Luc Hollevoet Voorzitter
Annick De Bast Secretaris
Harry Jennekens Penningmeester
Bart Henseler Materiaalmeester
Koen Cordier